Serbian  Serbian
Старешина
Сенатор
Поглавица

Копирајте ову везу у свој IG профил :
 Isengard
Аутор : Krn3ll

 Села:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Везе:

Дрво 54192/80000 Глина 55770/80000 Гвожђе 66551/80000 Жито 36537/80000 Потрошња жита 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 16:28:26