Serbian  Serbian

Села - Оазе - Земљишта

+25% Дрво +25% Дрво
+25% Дрво / +25% Жито +25% Глина
+25% Глина +25% Глина / +25% Жито
+25% Гвожђе +25% Гвожђе
+25% Гвожђе / +25% Жито +25% Жито
+25% Жито +50% Жито

Копирајте ову везу у свој IG профил :
White
Аутор : UFk_Rilley

 Села:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Везе:

Дрво 54192/80000 Глина 55770/80000 Гвожђе 66551/80000 Жито 36537/80000 Потрошња жита 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 16:36:28