Serbian  Serbian

Alternate Дан / Ноћ

/!\ Време на серверу: 16:27:35 ( UTC/GMT + 2 h ) /!\
0 сати
moon  Isengard
Почетак у сати
sun  Isengard
Почетак у сати
moon  Isengard
24 сати

Копирајте ову везу у свој IG профил :

 Села:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Везе:

Дрво 54192/80000 Глина 55770/80000 Гвожђе 66551/80000 Жито 36537/80000 Потрошња жита 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 16:27:35